Telephone Directory - Zila Parishad, Sikar

S.No. Name of Officer Designation Office Mobile No. Email Id
1 Mr. Jagdish Prasad Bunkar (R.A.S.) 
CEO, ZP Sikar 
01572-270669 9414090444 pd-sik-rj@nic.in
2 Mr. Balveer Singh Bhukar (Karyavahak) ACEO, ZP Sikar   01572-259248 9414663696 aceo_sik@yahoo.com
Block Development Officer
1 Mrs. Roma Saharan BDO Khandela 01575-260023 8094789300 bdo.sik.kha@gmail.com
2 Mr. Sampat Kumar BDO Srimadhopur   01575-250033 9414491099 bdo.sik.sri@gmail.com
3 Mrs. Rekha Rani Vayas BDO Patan   8947074357 bdo.sik.pat@gmail.com
4 Mr. Vijay Prakash Sharma BDO Piprali 01572-226442 9460118451 bdo.sik.pip@gmail.com
5 Mrs. Durga Dhaka BDO Dantaramgarh   01577-270053 9001784791 bdo.sik.dan@gmail.com
6 Mr. Madan Lal Bairwa BDO Dhod 01572-256195 9928744204 bdo.sik.dho@gmail.com
7 Mr. Raju Ram
BDO Neemkathana 01574-230036 9783388761 bdo.sik.nee@gmail.com
8 Mr. Manoj Kumar BDO Laxmangarh   01573-222223 7597970036 bdo.sik.lax@gmail.com
9 Mr. Sunil Kumar Dhaka BDO Fathepur 01571-230023 9928783666 bdo.sik.fat@gmail.com