Telephone Directory - Zila Parishad, Sikar

S.No. Name of Officer Designation Office Mobile No. Email Id
1 Mrs. Anupam Kayal (Karyawahak)   CEO, ZP Sikar 
01572-270669 7597120162 pd-sik-rj@nic.in
2 Mrs. Anupam Kayal   ACEO, ZP Sikar   01572-259248 7597120162 aceo_sik@yahoo.com
Block Development Officer
1 Roma Saharan BDO Khandela 01575-260023 8094789300 bdo.sik.kha@gmail.com
2 Supyar Kapuriya BDO Srimadhopur   01575-250033 9414839755 bdo.sik.sri@gmail.com
3 Rajbala Meena BDO Patan   9928673366 bdo.sik.pat@gmail.com
4 Mr. Vijay Prakash Sharma BDO Piprali 01572-226442 9460118451 bdo.sik.pip@gmail.com
5 Mr. Raju Ram BDO Dantaramgarh   01577-270053 9783388761 bdo.sik.dan@gmail.com
6 Mr. Vishvanath Sharma BDO Dhod 01572-256195 9413841701 bdo.sik.dho@gmail.com
7 Miss Rekha Rani Vayas BDO Neemkathana 01574-230036 8947074357 bdo.sik.nee@gmail.com
8 Mr. Vinod Kumar Verma BDO Laxmangarh   01573-222223 9414491541 bdo.sik.lax@gmail.com
9 Mr. Gopi Ram Mahala BDO Fathepur 01571-230023 9414865251 bdo.sik.fat@gmail.com