Telephone Directory - Nagar Parishad & Nagar Palika, Sikar

S.No. Name of Officer Designation Office Mobile No. Email Id
1 Mr. Shrawan Kumar Vishoni Commissioner, Nagar Parishad Sikar   01572-270422 948596100 sikarulb.jaipur@gmail.com
2 Mr. Rohit Kumar Meel Executive Officer, Losal 01577-220321 97568117621 losal.jaipur@yahoo.com
3 Mr. Navneet Kumar Executive Officer, Fathepur  
01571-230052 9414445156 fatehpur.jaipur@yahoo.com
4 Mr. Anil Kumar Executive Officer, Laxmangarh 01573-224411 9694717482 laxmangarh.jaipur@yahoo.com
5 Mr. Devi Lal Bochalya Executive Officer, Ringas 01575-222335 9799942480 ringas.jaipur@gmail.com
6 Mr. Pramveer Dular Executive Officer, Ramgarh Shekhawati (Karyawahak) 01571-240246 9413981497 ramgarh.jaipur@gmail.com
7 Mr. Manohar Lal Executive Officer, Srimadhopur 01575-250016 9887259894 shrimadhopur.jaipur@yahoo.com
8 Mr. Vishal Yadav Executive Officer, Neemkathana 01575-230035 9887422825 neemkathana.jaipur@yahoo.com
9 Priyanka Budaniya Executive Officer, Khandela 01575-260029 9799967144 khandela.ulb@gmail.com
10 Mr. Kamlesh Kumar Meena Executive Officer, Khatushyamji   8696294599