Telephone Directory - Nagar Parishad & Nagar Palika, Sikar

S.No. Name of Officer Designation Office Mobile No. Email Id
1 Mr. Shrawan Kumar Vishoni Commissioner, Nagar Parishad Sikar   01572-270422 948596100 sikarulb.jaipur@gmail.com
2 Mr. Dinesh Kumar Chanda Executive Officer, Losal 01577-220321 9588068745 losal.jaipur@yahoo.com
3 Mr. Kamlesh Kumar Meena Executive Officer, Fathepur  
01571-230052 8696294599 fatehpur.jaipur@yahoo.com
4 Mr. Sita Ram Kumawat Executive Officer, Laxmangarh 01573-224411 9772466517 laxmangarh.jaipur@yahoo.com
5 Mamta Executive Officer, Ringas 01575-222335 8104366063 ringas.jaipur@gmail.com
6 Mr. Dwaraka Prashad Executive Officer, Ramgarh Shekhawati   01571-240246 9413981497 ramgarh.jaipur@gmail.com
7   Executive Officer, Srimadhopur 01575-250016   shrimadhopur.jaipur@yahoo.com
8 Mr. Salim Khan Executive Officer, Neemkathana 01575-230035 9414345006 neemkathana.jaipur@yahoo.com
9 Mr. Akbar Khan Executive Officer, Khandela 01575-260029 9828883808 khandela.ulb@gmail.com
10 Mr. Kamlesh Kumar Meena Executive Officer, Khatushyamji   8696294599